• რეგიონალური ვიზიტები
  • ვიზიტი აჭარაში
პუბლიკაციის თარიღი: 2023-07-27

2023 წლის 26 ივნისს ბათუმის კლინიკურ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაიმართა შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ბათუმის კლინიკური რესპუბლიკური საავადმყოფოს, კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრის, ჰემოფილიის სამკურნალო ცენტრის, საქართველოს ჰემოფილიის და დონორთა ასოციაციის და აჭარის რეგიონში მცხოვრები ჰემოფილიით და სხვა სისხლმდენი დაავადებების მქონე პაციენტები. პრეზენტაციების შემდეგ განხილულ იქნა მკურნალობის ინოვაციური მეთოდები და ჰემოფილიის და სხვა სისხლმდენი დარღვევების მკურნალობაში არსებული გამოწვევები. განხილვისას გამოიკვეთა აჭარის რეგიონში არსებული პრობლემების მოგვარების გზები.

On June 26, 2023 a meeting was held in the Batumi Clinical Republican Hospital. The meeting was attended by healthcare professionals of the Batumi Clinical Republican Hospital and the Hemophilia Treatment Center of K. Eristavi National Center for Experimental and Clinical Surgery, Georgian Association of Hemophilia and Donorship and the hemophilia patients and other bleeding disorders community living in the Adjara region of Georgia. Innovative methods of treatment and current challenges in the treatment of hemophilia and other bleeding disorders were discussed after the presentations. The ways of solving current existing problems in the Adjara region have been outlined during the discussion.