• პროექტები
  • დასავლეთი 2021
პუბლიკაციის თარიღი: 2021-07-31

ანტიჰემოფილიური მედიკამენტების მიწოდება რეგიონებში მცხოვრებ პაციენტებზე

დასავლეთ საქართველო

მიმდინარე წლის 24 ივლისს, საქართველოს ჰემოფილიისა და დონორობის ასოციაციამ, სამეგრელოს რეგიონში მცხოვრებ ჰემოფილიით დაავადებულ ბენეფიციარებს, ანტიჰემოფილიური მედიკამენტები და ჰემოფილიის სამედიცინო საინფორმაციო ბარათები ადგილზე ჩაუტანა და გადსცა.

On July 24 of this year, the Georgian Hemophilia and Donor Association delivered and handed over antihemophilic medications and hemophilia medical information cards to the beneficiaries of hemophilia living in the Samegrelo region.