• პროექტები
  • წყალტუბო
პუბლიკაციის თარიღი: 2015-06-10

პროექტები!
  2003 წლიდან დღემდე ასოციაცია სისტემატიურად ახორციელებს კურარტ წყალტუბაში ჰემოფილიით დაავადებული პაციენტების გაგზავნას როდონის აბაზანებით სახსრების სარეაბილიტაციო მკურნალობისათვის.
 წყალტუბო 2003 

წყალტუბო 2010