• პროექტები
  • აღმოსავლეთი 2021
პუბლიკაციის თარიღი: 2021-10-31

ანტიჰემოფილიური მედიკამენტების მიწოდება რეგიონებში მცხოვრებ პაციენტებზე

აღმოსავლეთ საქართველო

საქართველოს ჰემოფილიისა და დონორობის ასოციაციის მორიგი ჰუმანიტარული აქცია კახეთის რეგიონში.
ასოციაციამ კახეთის რეგიონში მცხოვრებ ჰემოფილიით დაავადებულებს, ჰუმანიტარულად მიღებული ანტიჰემოფილიური ფაქტორკონცენტრატები–(მედიკამენტები) ადგილზე ჩაუტანა და დაურიგა. 24.10.2021
Georgian Association of Hemophilia and Donorship Implemented another humanitarian action and delivered and handed to our beneficiaries in the East part of Georgia - Kakheti region humanitarian aid - anti hemophilic clotting factors. 24.10.2021