• მთავარი
პუბლიკაციის თარიღი: 2015-06-05

გაცნობებთ, რომ ჩვენი ასოციაცია არის ჰემოფილიით დაავადებულ პაციენტთა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა 1988 წელს. 1990 წლიდან წარმოადგენს ოფიციალურად რეგისტრირებულ არასამთავრობო, არამომგებიან ორგანიზაციას. 1992 წლიდან არის ჰემოფილიის მსოფლიო ფედერაციის, ხოლო 1999 წლიდან ევროპის ჰემოფილიის კონსორციუმის ეროვნულ წევრორგანიზაცია. 2001 წლიდან ასოციაცია არის ჰემოფილიის კავკასიური ალიანსის დამფუძნებელი.

ასოციაცია ფუნქციონირებს შემდეგ მისამართზე
ქ. თბილისი, ჩაჩავას ქ #5    
ს.ს "კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიისეროვნული ცენტრი"